el en cz

Podmínky pronájmu

el en cz
BOOK NOW
- +

Rezervujte online

BOOK NOW
Podmínky pronájmu
Podmínky pronájmu
Podmínky pronájmu
Podmínky pronájmu
Podmínky pronájmu
Podmínky pronájmu
Podmínky pronájmu
Podmínky pronájmu

Podmínky pronájmu

PODMÍNKY PRONÁJMU MOTO ZAGOS

 

Řidičův věk, ŘP a požadované zkušenosti: 

Kategorie vozidla

Min. věk řidiče

Požadovaný ŘP

Zkušenosti s řízením

Skútry 50cc - 80cc

18 let

AM

1 rok

125cc moto 

20 let

A1**

2 roky

Moto 200cc a silnější

23 let

A2 - A

2 roky

ATV nebo buggy

23 let

A/B*

2 roky

Řidiči musí vlastnit ŘP vystavený v EU. Řidiči vlastnící ŘP vydaný mimo EU by měli předložit mezinárodní ŘP. 

Řidičské schopnosti mohou být otestovány před zapůjčením vozidla.

*Řidiči vlastnící ŘP vystavený před 19.1.2013 mohou řídit čtyřkolku se skupinou B. ŘP vystavené po tomto datu musí mít oprávnění skupiny A pro řízení čtyřkolky, viz. řecký zákon 2006/126/EK.

** Oproti legislativě v ČR a SR, skútry skupiny 125cc mohou být řízeny s ŘP minimálně A1 (bez omezení do 50cc, 79cc) a nikoliv s AM či B.


Zdraví a bezpečnost :

Moto Zagos je zodpovědný za údržbu a dobrý technický stav svých vozidel. Je v našem zájmu pronajímat kvalitní vozidla, která bezproblémově poslouží našim zákazníkům. Každoročně obnovujeme náš vozový park, tudíž většina našich vozidel je nových nebo nejsou starší než 3 roky. 
Moto Zagos může odmítnout pronajmout vozidlo osobě s nedostatkem řidičských schopností, neplatným nebo chybějícím ŘP nebo po zhodnocení, že by on/ona/třetí strana nebo majetek Moto Zagos nebyl v bezpečí.
Bezpečnostní helmy se automaticky zapůjčují tam, kde jsou vyžadovány a jsou zahrnuty v ceně pronájmu vozidla. Helmy jsou čištěny a dezinfikovány po každém zákazníkovi.

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno jezdit s žádným z našich vozidel do hor kromě zpevněných cest a krátkých úseků prašných cest. Při předání vozidla budou povolené a nepovolené úseky vysvětleny a označeny na mapě.


Minimální doba pronájmu a ceny:

Pokud si pronajmete vozidlo v naší půjčovně, minimální doba pronájmu je 1 kalendářní den v rámci naší otevírací doby. Pronájem vozidla jen na několik hodin není standardní, ale ve vyjímečných případech můžeme poskytnout na základě dohody. Pokud dovážíme vozidlo do vzdálenosti dále jak 12 km od Limenarie, minimální doba pronájmu by měla být alespoň 2 dny nebo dle individuální dohody. Ceny se odvíjí od typu vozidla, délky pronájmu a sezóny (nízká nebo vysoká sezóna). Celková cena bude potvrzena na základě vaší poptávky. 


Převzetí a vrácení vozidla:

Zákazník si může vyzvednout naše vozidlo v kancelářích Moto Zagos v Limenarii na Thassosu během naší otevírací doby. Předem rezervovaná vozidla můžeme doručit do místa klientova pobytu nebo vyzvednout klienta v jeho ubytování a dovézt k nám do půjčovny, kde si vozidlo a helmy osobně vybere a převezme. Dovezení zdarma do vzdáleností dále jak 12 km od Limenarie se váže na délku pronájmu a typ vozidla. Bude potvrzeno na základě předchozí dohody.  

Během převzetí vozidla klient podepíše Dohodu o pronájmu, kde jsou uvedeny veškeré důležité informace (pouze anglicky a řecky). Svým podpisem stvrzuje, že se seznámil se stavem vozidla a že ho i s helmami vrátí ve stejném stavu. V případě, že klient způsobí jakoukoliv škodu na vozidle nebo nových helmách, je zodpovědný za uhrazení této škody.

Pokud není v Dohodě o pronájmu uvedeno jinak, vozidlo bude vráceno na stejné místo, kde bylo převzato. Datum i čas převzetí i vrácení je uveden v této Dohodě.

Během doby vašeho pronájmu je možné změnit typ vozidla. Pokud nový typ vozidla spadá do vyšší cenové kategorie, finanční rozdíl se uhradí před převzetím nového typu vozidla. V případě, že si chcete prodloužit pronájem, je možné tak učinit po uhrazení doplatku v naší kanceláři.

Pokud vrátíte naše vozidlo pozdě bez předchozí dohody, Moto Zagos má právo účtovat ¼ denního pronájmu za každou hodinu přesahující uvedený čas vrácení v Dohodě o pronájmu. 

Pokud vozidlo vrátíte znečištěné nad běžnou normu, Moto Zagos má právo účtovat minimálně €20 za čištění navíc. Z důvodu dohledu nad technickým stavem našich vozidel smí naše vozidla opravovat a čistit pouze zaměstnanci Moto Zagos. Zákazník nemá právo opravovat či čistit vozidlo sám nebo nechat čistit/opravovat vozidlo třetí osobu.

Z organizačních důvodů Moto Zagos bohužel nemůže vrátit klientovu platbu za pronájem, pokud si klient vyzvedne vozidlo se zpožděním, vrátí ho dřív nebo některé dny nevyužije z důvodů na straně zákazníka. 

NAŠE VOZIDLA SE SMÍ POUŽÍVAT POUZE NA OSTROVĚ THASSOS A NESMÍ SE VYVÉZT NA PEVNINU. 

 

Pohonné hmoty:

Většina našich vozidel jezdí na benzín Natural 95. Vozidla musí být vrácena se stejným množstvím pohonných hmot jako při převzetí. Na Thassosu se nachází mnoho benzínových stanic s obsluhou (netankujete si sami). Moto Zagos vždy zákazníka informuje o předpokládané spotřebě na základě typu vozidla a cestovních plánech zákazníka. Moto Zagos neproplácí nespotřebované palivo.


Platba:

Celá platba nebo záloha může být zaplacena ihned po provedení rezervace nebo na základě naší dohody. Přijímáme platby kreditními kartami Visa, MasterCard, Maestro, bankovním převodem, platební transfery Revolut nebo Western Union. Pronájem může být uhrazen i v hotovosti v Eurech nebo USD při převzetí vozidla. 


Pojištění:

Všechna vozidla mají povinné ručení (v anglické verzi jako CDW), které je zahrnuto v ceně pronájmu. Hradí škodu způsobenou třetí straně do výše 100 000 €.
Pokud klient způsobí škodu na pronajatém vozidle půjčovny Moto Zagos, je zodpovědný za úhradu jím způsobené škody dle platného ceníku daného vozidla a servisní opravny. Moto Zagos má právo účtovat ušlý zisk za dny, kdy nemůže z důvodu opravy dané vozidlo pronajímat. V případě odpisu vozidla, klient uhradí plnou hodnotu daného vozidla, kterou mělo v první den jeho zapůjčení klientem.

Pokud si klient přeje se připojistit pro případ škody vlastním zaviněním (v angličtině FDW), může tak učinit na základě našeho tištěného ceníku. Ceny FDW připojištění jsou od 3 € do 5 € na den s vlastní maximální spoluúčastí od 150 € do 3000 € v závislosti na typu vozida. Klient bude o veškerých podmínkách předem informován.

Pojištění FDW se však vztahuje pouze na jízdu po zpevněných cestách. FDW nepokrývá škody, pokud se s vozidlem jezdilo off-road, po horských nebo polních cestách, skalách, plážích atd. FDW také nepokrývá odcizené osobní věci ponechané v/na vozidle. V případě odcizení vozidla z důvodu zapomenutých klíčů ve vozidle nese plnou odpovědnost klient. 

Porušení zákona:

Veškeré pokuty jsou zodpovědností zákazníka.

 

Nehoda, škoda nebo technický problém:

V případě jakéhokoliv technického problému, nehody či škody na pronajatém vozidle, prosím, kontaktujte Moto Zagos 24/7 na mobilním tel.čísle/Viber i WhatsApp +30 697 298 2086 (řecky, anglicky a německy). 

 

Odstoupení od smlouvy:

Moto Zagos přeje svým klientům, aby si užili svoji dovolenou s našimi vozidly jak nejlépe to jde.

Pokud však zjistíme, že s pronajatým vozidlem je ježděno nebezpečně, bezohledně, pod vlivem návykových látek, je používáno k jakémukoli nezákonnému účelu, je řízeno jinou osobou než osobou uvedenou v Dohodě o pronájmu, poškozuje třetí strany nebo vlastnictví Moto Zagos, můžeme klientovi naše vozidlo odebrat bez povinnosti vrátit nevyužitou část pronájmu zpět.

 

Poslední aktualizace Podmínek pronájmu Moto Zagos v květnu 2022.

All rights reserved www.motozagos.gr 2016 | Created by BOOKRES